Cardio-Expert
Kielce, ul. 1-go maja 192
tel. 41 335 95 25

Paweł Stańczak kardiolog kielcePaweł Stańczak (ur. w 1974 r.), po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 2001r pracuję jako kardiolog inwazyjny w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii (Kielce ul. Grunwaldzka 45), gdzie wykonuję zabiegi koronarografii, poszerzania tętnic wieńcowych (PTCA, PCI) oraz zabiegi implantacji sztucznych rozruszników serca i kardiowerterów - defibrylatorów.

W 2007 r. po obronie rozprawy doktorskiej „Analiza genetycznych uwarunkowań ASD” uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. przeczytaj więcej...
W 2009 r. uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2015 r. tytuł specjalista kardiolog.

© Paweł Stańczak